Rēķins par pakalpojumiem

Vai pakalpojuma saņēmējam ir tiesības noteikt kādā veidā viņš vēlas saņemt rēķinu par sniegto pakalpojumu, ja apsaimniekošanas līgumā nav noteikts konkrēts veids? Piemēram, izmantojot e-pastu. 

Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības piedāvāt pakalpojuma saņēmējam jebkādus uz sniedzamo pakalpojumu attiecināmus nosacījumus – arī rēķina nosūtīšanas veidu. Tomēr arī par to, kā par jebkuru līguma nosacījumu, pusēm, līgumu slēdzot, ir jāvienojas.

Ja līgumā konkrēts rēķina nosūtīšanas veids nav noteikts un līguma izpildes gaitā tas pusēm ir būtisks, bet tās par to nevar vienoties, var vienoties par līguma laušanu. Ja nekādu vienošanos panākt nav iespējams, strīdu var atrisināt tikai tiesas ceļā.

Būtiska nozīme ir arī apstāklim, vai pakalpojuma saņēmējs jau kaut reizi ir apmaksājis pakalpojuma sniedzēja konkrētā veidā piesūtītu rēķinu. Ja tas ir noticis, uzskatāms, ka adresāts šādu kārtību ir pieņēmis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *