Nekustamā īpašuma apdrošināšana

Kāpēc apdrošināt nekustamo īpašumu?

Daudzceltnes

Mājas – tā ir vērtība, kuru nevēlamies zaudēt. Arvien vairāk cilvēku izvēlas iegādāties īpašuma apdrošināšanas polises, jo ir novērtējuši drošības un atbalsta sajūtu, ko tā sniedz.

Ko iespējams apdrošināt?

dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas, mājas, dzīvokļus ar tur iebūvētajām komunikācijām, iekārtām un aprīkojumu, kas ir to neatņemama sastāvdaļa

■ dažāda veida būves un celtnes, torņus un tiem pielīdzināmus objektus

■ telpu remonta izdevumus un tiem, saskaņā ar tāmi, paredzētos un iegādātos materiālus

■ ēkas un dažādas būves celtniecības un remonta stadijā, kā arī būvlaukumā esošos materiālus, kas, saskaņā ar projektu un tāmi, paredzēti apdrošināšanas objekta celtniecībai vai remontam

■ atsevišķi stiklojumu ar vienlaidus platību lielāku par 2,5 kvadrātmetriem

Apdrošināmie riski

■ uguns risks

■ dabas stihijas risks

■ inženiertīklu avārijas risks

■ sadursmes risks

■ trešo personu prettiesiskas rīcības risks

Ja esat nolēmis iegādāties nekustamā īpašuma apdrošināšanas polisi:

■ dodieties uz jebkuru apdrošināšanas filiāli, biroju vai pārdošanas punktu un izvērtējiet visizdevīgāko piedāvājumu (līdzi ņemot Zemesgrāmatas dokumentus, Inventarizācijas lietu vai eksperta novērtējumu)

Apdrošināšanas atlīdzība var būt

■ naudas izmaksa

■ pasākumi, kas vērsti uz bojātā apdrošināšanas objekta remontu vai atjaunošanu

■ bojāgājušā apdrošināšanas objekta aizvietošana ar līdzvērtīgu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *