Kam pieder mans dzīvoklis

Nopirku dzīvokli projektā, kā es varētu pārbaudīt, ka tas pieder tikai man un iepriekšējais cilvēks, kurš bija rezervējis šo dzīvokli nevar pretendēt uz to? Zemes grāmata sastādīta uz mana vārda.

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nekustamais īpašums zemesgrāmatā ierakstāms, pamatojoties uz dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma tiesisku iegūšanu, bet par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemesgrāmatās.

Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un ieskatīties datorizētās zemesgrāmatas nodalījumos un pieprasīt no nepieciešamo informāciju, izmantojot tiešo pieslēgumu, ir tiesības jebkurai personai. Informāciju var pieprasīt, konkrēti norādot nodalījuma numuru vai īpašuma kadastra numuru, vai īpašuma nosaukumu, vai īpašuma adresi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *