Nekustamā īpašuma apdrošināšana

Kāpēc apdrošināt nekustamo īpašumu?

Daudzceltnes

Mājas – tā ir vērtība, kuru nevēlamies zaudēt. Arvien vairāk cilvēku izvēlas iegādāties īpašuma apdrošināšanas polises, jo ir novērtējuši drošības un atbalsta sajūtu, ko tā sniedz.

Ko iespējams apdrošināt?

dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas, mājas, dzīvokļus ar tur iebūvētajām komunikācijām, iekārtām un aprīkojumu, kas ir to neatņemama sastāvdaļa

■ dažāda veida būves un celtnes, torņus un tiem pielīdzināmus objektus

■ telpu remonta izdevumus un tiem, saskaņā ar tāmi, paredzētos un iegādātos materiālus

■ ēkas un dažādas būves celtniecības un remonta stadijā, kā arī būvlaukumā esošos materiālus, kas, saskaņā ar projektu un tāmi, paredzēti apdrošināšanas objekta celtniecībai vai remontam

■ atsevišķi stiklojumu ar vienlaidus platību lielāku par 2,5 kvadrātmetriem

Apdrošināmie riski

■ uguns risks

■ dabas stihijas risks

■ inženiertīklu avārijas risks

■ sadursmes risks

■ trešo personu prettiesiskas rīcības risks

Ja esat nolēmis iegādāties nekustamā īpašuma apdrošināšanas polisi:

■ dodieties uz jebkuru apdrošināšanas filiāli, biroju vai pārdošanas punktu un izvērtējiet visizdevīgāko piedāvājumu (līdzi ņemot Zemesgrāmatas dokumentus, Inventarizācijas lietu vai eksperta novērtējumu)

Apdrošināšanas atlīdzība var būt

■ naudas izmaksa

■ pasākumi, kas vērsti uz bojātā apdrošināšanas objekta remontu vai atjaunošanu

■ bojāgājušā apdrošināšanas objekta aizvietošana ar līdzvērtīgu.

Rēķins par pakalpojumiem

Vai pakalpojuma saņēmējam ir tiesības noteikt kādā veidā viņš vēlas saņemt rēķinu par sniegto pakalpojumu, ja apsaimniekošanas līgumā nav noteikts konkrēts veids? Piemēram, izmantojot e-pastu. 

Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības piedāvāt pakalpojuma saņēmējam jebkādus uz sniedzamo pakalpojumu attiecināmus nosacījumus – arī rēķina nosūtīšanas veidu. Tomēr arī par to, kā par jebkuru līguma nosacījumu, pusēm, līgumu slēdzot, ir jāvienojas.

Ja līgumā konkrēts rēķina nosūtīšanas veids nav noteikts un līguma izpildes gaitā tas pusēm ir būtisks, bet tās par to nevar vienoties, var vienoties par līguma laušanu. Ja nekādu vienošanos panākt nav iespējams, strīdu var atrisināt tikai tiesas ceļā.

Būtiska nozīme ir arī apstāklim, vai pakalpojuma saņēmējs jau kaut reizi ir apmaksājis pakalpojuma sniedzēja konkrētā veidā piesūtītu rēķinu. Ja tas ir noticis, uzskatāms, ka adresāts šādu kārtību ir pieņēmis.

Kam pieder mans dzīvoklis

Nopirku dzīvokli projektā, kā es varētu pārbaudīt, ka tas pieder tikai man un iepriekšējais cilvēks, kurš bija rezervējis šo dzīvokli nevar pretendēt uz to? Zemes grāmata sastādīta uz mana vārda.

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nekustamais īpašums zemesgrāmatā ierakstāms, pamatojoties uz dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma tiesisku iegūšanu, bet par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemesgrāmatās.

Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un ieskatīties datorizētās zemesgrāmatas nodalījumos un pieprasīt no nepieciešamo informāciju, izmantojot tiešo pieslēgumu, ir tiesības jebkurai personai. Informāciju var pieprasīt, konkrēti norādot nodalījuma numuru vai īpašuma kadastra numuru, vai īpašuma nosaukumu, vai īpašuma adresi.

Apsaimniekotājam jābrīdina īrnieks par jaunajiem tarifiem

Cik ilgā laikā pirms apsaimniekošanas maksas tarifa maiņas man ir jābrīdina dzīvokļa īpašnieks un tā pat par īres maksu, cik ilgi pirms tarifa stāšanās spēkā apsaimniekotājam jābrīdina īrnieks?

Normatīvie akti nenosaka termiņu, kurā jābrīdina dzīvokļa īpašnieks pirms apsaimniekošanas maksas paaugstināšanas. Šo termiņu nosaka dzīvokļa īpašnieka un apsaimniekotāja noslēgtais līgums par mājas apsaimniekošanu.

Īres maksas izmaiņu kārtību nosaka likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 13.pants: „..izīrētājs vismaz sešus mēnešus iepriekš rakstveidā brīdina īrnieku par tās paaugstināšanu, ja vien īres līgumā nav noteikts citādi.”

Kredīts, lai samaksātu ūdens rēķinus

KreditRēķini ir neatņemama sastāvdaļa mūsu visu dzīvēs. Tā var būt ļoti liela un satraucoša daļa vai kas tāds par ko pat īpaši nepadomājam, tikai samaksājam. Katra situācija ir atšķirīga un katram ir savi apstākļi, kas ietekmē šo situāciju.

Bieži vien, mūs piemeklē dažādas likstas kuras var sagādāt problēmas ar komunālo vai citu rēķinu apmaksu. Šādās situācijās mēs meklējam izeju un kredīts, bieži vien, šķiet labākais variants. Jāsaka, ūdens rēķins reti kad ir ļoti liels un apjomīgs. Ūdens, parasti, ietilpst pie komunālajiem maksājumiem, tajā pašā rēķinā, bet var būt arī citādi. Ja ir radusies situācija ka nepietiek naudas, lai droši samaksātu šo rēķinu pilnībā neradot sarežģījumus citās jomās, ātrais kredīts var būt ļoti noderīgs.

Mājoklis

Ātri ātrie kredīti ir pieejami dažādi, bet viena no to labākajām īpašībām ir tas, ka varat aizņemties gan 50 Eiro gan arī tikai 15. Tāpēc, ja jums ir nepieciešama neliela naudas summa, lai samaksātu ūdens rēķinu, ātrais kredīts būs tieši laikā.

Aizņemoties nelielu naudas summu, jūs atvieglosiet atmaksas procesu, īpaši tad, ja aizņemsieties no aizdevēja kurš piedāvā kredītu bez procentiem. Tad, aizņemoties 15 Eiro, atmaksājama būs tieši tā pati summa. Agrāk vai vēlāk, bet šis rēķins būs jāapmaksā, tāpēc kredīts šim mērķim, īpaši ja tas ir neliels, būs ļoti noderīgs.

Dzīvokļa nomaksa un piedāvājumi

NamsParasti, iegādājoties dzīvesvietu uz kredīta, mums tiek prasīts arī pašu ieguldījums, kas var sniegties līdz pat 30 % no kredīta summas. Tas nozīmē, ka pirmā iemaksa ir vai nu jāsakrāj, vai jāpārdod kāds cits īpašums, kura vērtība sedz vajadzīgo summu. Bez pirmās iemaksas var iztikt tie, kas izvēlas DNB piedāvāto pirmo iemaksu kā īres maksājumus. Shēma ir šāda: Jūs sadarbojaties ar Salvus nekustamajiem īpašumiem un atrodat šīs kompānijas piedāvājumā mājokli, kas atbilst Jūsu iespējām un kas atzīmēta „uz nomaksu”. Kad bankā būsiet uzzinājis, cik liels ir nomaksas apjoms, ar vajadzīgajiem dokumentiem būsiet apliecinājis savu kredītspēju un parakstījis līgumu, veiksiet pirmo maksājumu 3-4 nomaksas maksājumu apmērā. Katru mēnesi apmēram vienu līdz pusotru gadu maksājot kārtējo nomaksas maksājumu un komunālos maksājumus, Jūs būsiet sakrājis pirmo iemaksu un varēsiet iesniegt bankā hipotekārā kredīta pieteikumu par atlikušo summu. Šajā brīdī tiek noformēts hipotekārais kredīts, un mājoklis ir Jūsu īpašumā. Tālākā kredīta apmaksa notiek ikmēneša maksājumu veidā, kas jāievēro pilnā apmērā un līgumā noteiktajā termiņā.

Arī nekustamie īpašumi Sandlers Nami piedāvā dzīvokļus uz nomaksu. Jums jāizvēlas īpašums, jāveic pirmā iemaksa vismaz 20 % apmērā, un Sandlers Nami iegādāsies īpašumu Jūsu vietā. Taču, neraugoties uz nomaksu, īpašums kļūst Jūsu tikai līguma darbības beigās.

Kā skaidro SIA Nekustamie īpašumi Māja, pērkot uz nomaksu, Jūs ievērojami ietaupāt uz bankas procentu rēķina, kā arī nav jāuzrāda formālās izziņas, ko pieprasa bankas. Māja ziņo, ka, ņemot kredītu bankā, ikmēneša maksājums būtu līdzīgs, taču viss samaksātais tiek novirzīts pamatsummas samazināšanai, nevis bankas procentu samaksai. Savukārt Māja par īpašumu prasa pirmo iemaksu tikai 1000,- eiro un vairāk apmērā, kā arī atkrīt visas parastās izdevumu kategorijas: īpašuma novērtēšanas izmaksas, notāra izmaksas un Zemesgrāmatas nodevas. Taču ikmēneša maksa tiek solīta līdzīga tai, par ko Jūs dzīvokli varētu īrēt. Sākotnēji līgums tiek slēgts uz trim gadiem vai citu termiņu, atkarībā no pirmās iemaksas lieluma. Pēc tam līgumu iespējams pagarināt.

Kā strādāt gudrāk nevis vairāk?

Mēs visi strādājam, mēs dodamies uz darbu vai mācamies vai darām ko citu, bet mēs visi strādājam. Liela daļa mūsu dzīves tieši arī paiet strādājot. Protams, darbs par kuru saņemam atalgojumu ir galvenais par ko mums ir jāuztraucas, jo šādi mēs pelnām sev un savai ģimenei iztiku.

Daudzi no mums tā arī strādā visu mūžu un dara to ļoti smagi, bet rezultāti ir diezgan niecīgi vai nav īpaši pamanāmi. Tajā pašā laikā, daudzi citi atrod iespējas kā strādāt gudrāk un šos rezultātus, pat ja tie nav īpaši lieli, padarīt vērtīgākus.

Lai varētu teikt ka strādājat gudrāk nevis vairāk ir nepieciešams rast balansu starp darbu un dzīvi. Lai to izdarītu nepietiek ar labāk atalgotu darbu vai mazākām darba stundām. Lai tā būtu, jums ir jāstrādā, bet darbs nedrīkst laupīt laiku citām, dzīvei tik svarīgajām lietām. Piemēram, ja esam pārguruši no garās darba dienas tāpēc atnākot mājās iekrītam gultā un neko vairs nevaram, jūs strādājat smagi, bet ne īpaši gudri. Protams, ir darbi kur citādi nemaz nevar, bet daudzi strādā darbu kur nav nepieciešama īpaša fiziska piepūle, tomēr rezultāts ir tāds pats. Lai no tā izvairītos ir jāiemācās nošķirt profesionālo no privātā. Jāprot regulēt savs stresa līmenis un pārdzīvojumi kuri rodas darba dēļ.

Bieži vien mēs darbā darām vairāk kā mums tas būtu nepieciešams. mēs cenšamies lai mūs paaugstinātu vai pieliktu pie algas, bet arī te ir jābūt mēram. Ir jāprot sevi taupīt arī tad, kad liekas, nav citas izvēles kā strādāt vairāk un vairāk. Šādos brīžos ir svarīgi plānot savu darbu nevis paļauties uz citiem vai vienkārši strādāt kā sanāk. Darba diena ir jāpiepilda tā, lai nenāktos lieki pārstrādāties. Ja jūs spējat strādāt visu šo paredzēto laiku ar pilnu atdevi, iespējas ka nāksies strādāt vairāk samazinās. Arī vadība redz un novērtē tos, kas spēj paveikt visu laikā un nav jāsteidzas vai jāpaliek darbā ilgāk. Šī pamatā ir laika plānošana.

Protams, daudzi teiks ka gudrāk ir atrast kādu kurš palīdzēs, tā arī ir. Bieži vien mēs cenšamies visu izdarīt paši, cenšamies atstāt labu iespaidu, bet palūgt palīdzību kad tā ir nepieciešama nebūt nav slikti. Tas ne tikai palīdz jums samazināt darba apjomu, bet arī parāda ka spējat strādāt komandā un necenšaties visu izdarīt pats.

Savā būtībā, lai strādātu gudrāk jums ir jāstrādā ar pilnu atdevi, bet nedrīkst ar to aizrauties. Ir jāzina savi limitu un jāprot sadalīt laiks, ne tikai darbā, bet arī atpūtā. Visi var strādāt daudz, bet ne visi iedomājas ka varētu strādāt gudrāk.

Pārdot māju gudrāk

  • Sakopiet māju

Atbrīvojieties no visām nebūtiskajām lietām, kas atrodas Jūsu mājās, kas ierobežo pircēja iztēli. Jūs vēlaties, lai pircēji varētu iedomāties sevi Jūsu mājās. Kad esat iepakojuši visas personiskās lietas, paskatieties uz savu māju no svešinieka viedokļa. Tad veiciet jebkādus vajadzīgos remontdarbus, lai Jūsu māja patiktu pircējiem, vai nu darot darbu paša spēkiem vai ļaujot to darīt profesionālim.

  • Iekātojiet savu mājokli

Jūsu mājas iekārtošana var būt patīkamākā pārdošanas procesa daļa. Ja kāda mājas telpa jūtas pārāk tukša, pievienojiet augus, lai atdzīvinātu telpas. Delikātas zaļas papardes, dzēlīgi pelēki zaļumi, un griezti ziedi uzlabos emocionālo atmosfēru, ko Jūs mēģināt izveidot potenciālajiem pircējiem. Jūs varat arī palutināt pircēja ožu, aizdedzinot sveces.

  • Padariet mājas apskati par piedzīvojumu pircējiem

Kad Jūs izrādāt savu mājokli potenciālajiem pircējiem, Jūs vēlaties, lai šī pieredze būtu tik patīkama, cik iespējams. Lai to nodrošinātu, ir ieteicams pieaicināt vēl kādu, kad izrādāt mājokli un aizsūtīt bērnus vai mājdzīvniekus pie kaimiņiem.

Kāpēc cilvēki arvien vairāk izvēlas mājvietu īrēt?

MājoklisDaudzi studenti un pieaugušie cilvēki izvēlas sev mājokli, kurš ir lētāks, bet tajā pašā laikā liels un mājīgs. Daudzi cilvēki nevar atļauties lielu māju un mašīnu, māja maksā ļoti daudz, tāpat arī dzīvoklis vai kāds cits nekustamais īpašums, tādēļ cilvēki izlemj īrēt mājvietu. Tas ir izdevīgāk nekā nopirkt māju, jo māja maksa desmitiem tūkstošu, bet īres maksa mēnesī nav liela, atkarīgs no mājvietas vietas, lieluma un izskata. Mājvietai, protams, ir arī komunālie maksājumi, bet uz tiem var ietaupīt, ja apdomā visu laicīgi, tajā laikā ūdens patēriņu, elektrību u.c

Daudzi no mums dzīvo kopā ar otru pusīti vai draudzeni, vai pat draugiem. Tādēļ tas ir ļoti izdevīgi īres maksu un komunālos maksājumus dalīt uz vairākiem cilvēkiem, tas izmaksā daudz mazāk. Daudzi izdomā īrēt mājvietu ar izpirkšanas tiesībām, kas manuprāt ir ļoti saprātīgi, jo nākotnē dzīvoklis vai māja paliks jūsu īpašumā, un ja esat izlēmis īrēt nekustamo īpašu ilgtermiņā, tad tas ir ļoti izdevīgi katram no mums. Katru mēnesi maksājot īres maksu un komunālos pakalpojumus, daļa nauda skaitīsies pie izpirkuma maksas, un palēnām jūs izpirksiet māju vai dzīvokli savā īpašumā. Uzcelt jaunu māju grib ikviens, bet tas izmaksā pārāk daudz, un ne visiem no mums ir tik daudz naudas, tādēļ vienkāršākais, kas atliek, ir īre. Izdevīgi ir tiem, kuri ir padomājuši vairākus lauciņus uz priekšu. Piemēram, cilvēks strādā un pelna labu naudu, izdomā ar draugu vai otru pusīti īrēt dzīvokli ar izpirkšanas tiesībām, pēc vairākiem gadiem, kad māja vai dzīvoklis ir izpirkts un ir viņu īpašumā, viņi ir nopelnījuši pietiekami daudz naudas, lai uzbūvētu jaunu māju, kas būs ne tikai lielāka, bet arī izdevīgāka, tuvāk darbam un mājīgāka. Veco dzīvesvietu, kura jau pieder viņiem viņi izlemj īrēt nākamajiem īrniekiem, iespējams ar izpirkšanas tiesībām, iespējams bez. Atkarīgs no mums pašiem.